POUND FIT

  • Skládá se z kombinace kardia, kondičního a silového tréninku s prvky jógy a pilates a bubnování
  • Vhodný pro začátečníky i pokročilé
  • Za jednu lekci spálíte až 900+ kalorií, posílíte a vytvarujete zřídka používané svaly a probojujete se k štíhlejší a silnější postavě. Výrazně zlepšíte svůj rytmus, načasování, koordinaci, rychlost, hbitost, vytrvalost a muzikálnost.
  • Četné studie prokázaly silné účinky bubnování na povzbuzení mozku a uvolnění. Rytmus bubnování prostupuje celým mozkem, aby zlepšil soustředění, zvýšil myšlení a rozhodovací schopnosti na vyšší úrovni, posílil imunitní systém, snížil krevní tlak, snížil chronickou bolest, úzkost a únavu.
Why Should YOU Give POUND Fitness a Try? – Healthy Creativity
X