Kruhový a funkční trénink

Kruhový a funkční trénink

Každý nový zájemce absolvuje úvodní konzultační hodinu s trenérem:

 • důležité je vědět případná zdravotní rizika a omezení klienta, abychom mohli přizpůsobit cvičení jeho potřebám
 • ptáme se na motivaci lidí, s jakým cílem k nám přišli (zdravotní důvody, hubnutí nebo tvarovat a zpevňovat postavu, nabírat na svalové hmotě apod.)
 • provádíme rozbor stavby těla na analyzéru – provádíme rozbor jídelníčku a poskytujeme rady jak zlepšit současné stravování a pitný režim

Nový zájemce poté absolvuje několik úvodních individuálních lekcí s trenérem:

 • základem je naučit se správně dýchat, správně zapojit svalové partie při cvičení a seznámit se s cvičebními pomůckami a nářadím
 • cena těchto úvodních individuálních lekcí je 150 Kč – jakmile získá začátečník základní zkušenosti, může se zařadit do skupinového cvičení nebo zvolit variantu individuálních lekcí s trenérem (ceny viz ceník)

Kruhový a funkční trénink ve skupině:

 • max, počet osob na lekci je 5 cvičících, a to proto, aby byla zajištěna kvalita a správnost cvičení
 • lekce trvá 50 minut – cena se odvíjí podle počtu cvičících ve skupině, čím méně cvičících, tím více se trenér může věnovat právě Vám (viz ceník)
class_04

CO JE TO KRUHOVÝ TRÉNINK

Kruhový trénink (Circuit Training) je tréninková metoda, která se skládá z vybraných cviků zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.

Základní rysy kruhového tréninku

 • Délka přestávky mezi jednotlivými cviky je minimální, pouze na přesun mezi stanovišti
 • Cvičí se v tempu s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Je proto nutné zvolit správnou zátěž.
 • Počet stanovišť 4-15
 • Doba cvičení na jednom stanovišti 20-60 sec
 • Počet odcvičených kruhů 3-8

Kruhový trénink má téměř neomezenou pestrost a variabilitu. Můžeme jej také dělit podle zaměření na rozvoj pohybových schopností a dovedností.

 • kruhový trénink rozvíjející silové schopnosti
 • kruhový trénink zaměřený na rozvoj vytrvalosti (aerobní i anaerobní)
 • kruhový trénink pro rozvoj flexibility
 • kruhový trénink pro rozvoj koordinačních schopností
 • kruhový trénink pro rozvoj dynamiky, rychlosti a výbušnosti

Do kruhového tréninku lze zapojit jakékoliv fitness vybavení: činky, TRX, kettlebells, overball, bosu, pomůcky pro box, velký míč, RIP trainer apod.)

Kruhový trénink nabízí takřka neomezené tréninkové možnosti a variace, v čemž spočívá jeho největší sílu. V neposlední řadě je třeba také podotknout, že takto rozmanitý (de facto pokaždé jiný) trénink je mnohem zábavnější, efektivnější a více motivuje.

CO JE TO FUNKČNÍ TRÉNINK

Základní charakteristika se vztahuje k fyzioterapii a rehabilitaci, kde se jedná hlavně o zajištění funkčnosti, znovuobnovení. Individualita je právě hlavní charakter správného funkčního tréninku. Každý člověk má jiné držení těla, jiné pohybové stereotypy, jiné dysbalance, jiné životní potřeby a přesně z těchto bodů musí onen funkční trénink vycházet. To, co je funkční pro mě, nemusí být a pravděpodobně nebude funkční pro jiného člověka. Z toho důvodu nelze FUNKČNÍ TRÉNINK provádět jako skupinové cvičení v 10 a více lidech.

U nás ve fitness se zaměřujeme na to, aby se každý naučil zapojovat ty správné svaly do pohybu. To je úkolem úvodních lekcí, které absolvuje každý klient sám s trenérem. Aby se naučil nepřetěžovat „bederku“, ale uměl zapojit do pohybu břišní svaly. Aby nezatěžoval klouby a současně nepřetěžoval přední stranu stehen a lýtka, ale naučil se používat např. při chůzi nebo jízdě na kole i další svaly jako zadní stranu stehen a hýždě.

Rozdíl mezi funkčním a kruhovým tréninkem není v cvičebních pomůckách. Ve funkčním tréninku se totiž stejně jako v kruhovém tréninku také setkáme s fitness pomůckami jako např. bosu, flexi bar, lana, medicinbal, TRX, overball, kettlebells a další. Tyto pomůcky se však zapojí do cvičení až poté, co se klient naučí pracovat s vlastním tělem, až se naučí správně klik, správně dřep, shyby apod. Nejprve je třeba zvládnout vlastní tělo, pak lze použít externí zátěž. Rozhodně do funkčního cvičení nepatří posilovací stroje nebo izolované cviky jako například procvičení bicepsu. Funkční cvičení je o tom umět zapojit správně do pohybu celé tělo.

Základem správného funkčního cvičení je umění zapojení CORE = středu těla nebo-li hlubokého stabilizačního systému.

CORE je komplex svalů, vytvářející pomyslný box okolo bederní páteře, v oblasti břišní dutiny. Ohraničený hrudníkem a pánví. Funguje jako stabilizační místo pro jakékoliv přetížení, vychýlení těla z rovnováhy.

Účastní se zde tyto svaly:

 • bránice (diaphragma)
 • příčný sval břišní (m. transversus abdominis)
 • vnitřní šikmé břišní svaly (m. obliquus abdominis)
 • pánevní dno (diaphragma pelvis)
 • hluboké svalstvo páteře (mm. multifidi, rotatores)

Instruktor/instruktorka musí pracovat s každým klientem individuálně – nezvládá-li cvik, zadá mu jednodušší variantu, zvládá-li, zadá mu těžší variantu. Všichni zúčastnění na lekci, ať je to sportovec, starší dáma, nebo muž středního věku, mohou klikovat. Někteří ale budou klikovat s rukama na stepu, jiní na zemi a někteří s nohama na stepu…

Jen na okraj – kliky se nedělí na pánské a dámské, žádné cviky se nedělí na dámské a pánské…je jen jeden cvik a ten může mít menší nebo větší stupeň zátěže. Stejně tak cvičení s činkami nebo na strojích není mužská záležitost, je to jedno cvičení stejné pro obě pohlaví, rozdíl je pouze ve zvolení zátěže.

X